Výsledky soutěře :

Zlín-klub Hanzelky a Zikmunda 11.6.2019

Jan Záhornacký 1.2.cena

 

Jan Záhornacký byl oceněn  mimo 1 a 2 cenu -čestné uznání za soubor Krása hor a Židovský hřbitov Koryčany,dále čestné uznání za fotky-Divocí koně a Ledová krása

 

Čestné uznání získala fotka M. Piláta