Program: dokončení TAMAPO

Mapa ČBMO bude ai příště,zprava od J.Kvapila Zlín