Program:

Rázovitý lid Valašska ve fotografiích Josefa Vrážela a Vladimíra Skýpaly

 
Vernisáž v 17 ho dnes  vestibul DK Kroměříž 
 
Po výstavě pokračování schůzky v klubovně s programem 
TAMAPO
Různé