Program:

Likvidace výstavy J.Záhornackého

Prohlídka fotek Svitavy 2019