Vážení přátelé 

přikládám pozvánku na výstavu Marie Korbelové 

 

M.Pilát