Program:

Přišly tři mapy ČBMO-progran dvě vyhodnotit.