Vyhlášení výsledků se zúčastnil místopředseda Fotoklub DK Kroměříž

ing. J.Halalma a dovezl nejen ceny ,ale i fotografie z vyhlášení