Program:

Mapa ČBMO a Tamapo -pokračování

Návrh na diskusi ohledně výstavy 760 let města Kroměříž