program : setkání na výstavě 

výběr fotek pro mapu