Program:

Setkání u výstavy

Výběr pro mapu

Domluvit likvidaci výstavy 31.10.2022-uvolnit pro instalaci výstavy výtvarníků 1.11.2022